Change to standard version

Konsorcjum Naukowe
AEgIS-PL

Kalendarium

2024

28 maja 2024

Nabór na studia doktoranckie w UMK

Szkoła doktorska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza nabór do dwóch projektów doktorskich związanych z eksperymentem AEgIS.
•  Study of trapped ions
•  Interactions of ions with elementary particles
Projekty będą realizowane pod kierunkiem prof. Ł. Kłosowskiego i prof. M. Piwińskiego.

Więcej szczegółów na stronie Szkoły Doktorskiej.

6-9 maja 2024

Collaboration meeting eksperymentu AEḡIS w Toruniu.

Spotkanie wyjazdowe wszystkich naukowców związanych z eksperymentem AEḡIS w roku 2024 zostało zorganizowane w Toruniu. W ciągu trzech dni, grupy odpowiedzialne za poszczególne elementy eksperymentu zaprezentowały swoje raporty.

Ze strony Konsorcjum raporty wygłosili J. Zieliński (PW), Ł. Kłosowski (UMK), M. Teske (UMK), G. Kornakov (PW) i A. Linek (UMK).

W spotkaniu brała też grupa naukowców J-PET z Uniwersytetu Jagiellońskiego kierowana przez prof. Pawła Moskala. Grupa dołączyła niedawno do eksperymentu AEḡIS i w krótce przyłączy się również do polskiego konsorcjum.

22 lutego 2024

W czasopiśmie Physical Review Letters ukazał się artykuł opisujący pierwszą demonstrację laserowego chłodzenia gazu złożonego z atomów pozytronium, czyli najlżejszego egzotycznego atomu zbudowanego z wzajemnie obiegającej się pary cząstka-antycząstka (elektron i pozyton). Pomimo bardzo krótkiego czasu życia takiech atomów, złożony z nich niezwykły gaz można w kontrolowany sposób schłodzić z wykorzystaniem odpowienio dobranych wiązek laserowych.

Osiągnięcie zespołu AEḡIS zostało umieszczone przez edytorów w sekcji Editors' Suggestion i opatrzone dodatkowym komentarzem w Physics.

L. Glöggler et al. (AEḡIS Collaboration)
Positronium laser cooling via the 13S-23P transition with a broadband laser pulse
Phys. Rev. Lett. 132, 083402 (2024)

15 lutego 2024

Naukowcy z eksperymentu AEḡIS udostępnili CIRCUS -- nowatorski, autonomiczny system sterowania zoptymalizowany dla eksperymentów, w których krytyczna jest synchronizacja czasowa na skali nanosekund. Optymalizacja parametrów odbywa się w sposób autonomiczny poprzez informacje zwrotne uzyskiwane z analizy danych przeprowadzanych w czasie rzeczywistym.

M. Volponi et al. (AEḡIS Collaboration)
CIRCUS: an autonomous control system for antimatter, atomic and quantum physics experiments
EPJ Quantum Technol. 11, 40 (2024)

2023

11-13 grudnia 2023

W CERN odbyło się sympozjum naukowe eksperymentu AEḡIS (Collaboration meeting), na którym podsumowano całą kampanię pomiarową roku 2023. Poszczególne grupy biorące udział w projekcie złożyły swoje raporty oraz przedstawiły plan działań na następny rok.

Ze strony Konsorcjum swoje raporty wygłosili Ł. Kłosowski (UMK), A. Linek (UMK), J. Zieliński (PW), L. Lappo (PW), A. Giszczak (PW), K. Eliaszuk (PW), T. Januszek (PW), oraz T. Sowiński (IFPAN)

Podczas spotkania odbyło się również posiedzenie liderów zespołów (Collaboration board), podczas którego wybrano nowych koordynatorów projektu
  •  koordynator badań (Physics Coordinator): B. Rienäcker z University of Liverpool (GB)
  •  koordynator zasobów (Resources Coordinator): T. Sowiński z Instytutu Fizyki PAN (PL)

15 listopada 2023

V Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym omówiono bieżącą działalność Konsorcjum oraz realizację projektu MEiN.

12 października 2023

Naukowcy z eksperymentu AEḡIS oraz niezależnie z Uniwersytetu Tokijskiego opublikowali w repozytorium ArXiv wyniki dotyczące udanego laserowego chłodzenia pozytronium — najlżejszego egzotycznego atomu składającego się z jednego elektronu i jego antymaterialnego partnera pozytonu. Choć po utworzeniu takiego stanu związanego para elektron-pozyton bardzo szybko anihiluje to, dzięki zastosowaniu precyzyjnych technik laserowych, udało się udowodnić, że chmurę składającą się z takich atomów można efektywnie i w sposób kontrolowany schłodzić z wykorzystaniem tzw. mechanizmu chłodzenia dopplerowskiego.

Jest to kolejny krok na drodze do lepszego zrozumienia symetrii pomiędzy materią, a antymaterią.

lipiec-sierpień 2023

Pobyt młodych naukowców z Politechniki Warszawskiej w kompleksie AD w CERN

J. Zieliński i G. Kornakov odwiedzili Centrum Sterowania CERN (CCC) i zapoznali się z systemem kontroli antyprotonowego deceleratora i synchrotronu protonowego.

Studenci Politechniki Warszawskiej podczas letniego stażu zapoznawali się z eksperymentem AEḡIS w trakcie jego działania. Pomagali udoskonalać narzędzia służące do analizy i wizualizacji uzyskiwanych danych.

9-11 maja 2023

Collaboration meeting eksperymentu AEḡIS w Warszawie.

Było to pierwsze od 2019 roku spotkanie wyjazdowe wszystkich naukowców związanych z eksperymentem AEḡIS w CERN. W ciągu trzech dni, wszystkie grupy odpowiedzialne za poszczególne elementy zaprezentowały aktualny stan przygotowań do zbliżającego się uruchomienia wiązki antyprotonów. Ze strony Konsorcjum, podczas spotkania swoje raporty wygłosili Ł. Kłosowski oraz T. Sowiński.

17 kwietnia 2023

T. Sowiński wygłosił wykład popularnonaukowy pt. Badanie antymaterii z atomową precyzją dla finalistów 72. Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

14 marca 2023

IV Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym podsumowano działalność Konsorcjum w roku 2022 i omówiono biegnącą realizację zadań w roku 2023. W szczególności omówiono przygotowania do organizacji wyjazdowego Collaboration Meeting, które odbędzie się w roku 2023 Warszawie.

2022

1 grudnia 2022

Artykuł popularnonaukowy wprowadzający w problematykę eksperymentu AEḡIS opublikowany w czwartym tomie kwartalnika Postępy Fizyki.

Ł. Kłosowski, G. Kornakov, M. Piwiński, T. Sowiński
Badanie antymaterii z atomową precyzją
Postępy Fizyki 73 (4), 27 (2022)

29 listopada - 1 grudnia 2022

Collaboration meeting eksperymentu AEḡIS w CERN. Podczas spotkania swoje raporty wygłosili Ł. Kłosowski, R. Ciuryło oraz T. Sowiński.

Podczas spotkania odbyło się również posiedzenie liderów zespołów (Collaboration board), podczas którego wybrano nowego rzecznika eksperymentu (Spokeperson). Na tę funkcję Wybrany został R. Caravita z Universita di Trento (I). Dodatkowo nominowano liderów (Convener) dla trzech kierunków badań w AEḡIS:
  •  fizyka antywodoru (Antihydrogen Physics): R. Caravita z Universita di Trento (I)
  •  fizyka pozytronium (Positronium Physics): B. Rienäcker z University of Liverpool (GB)
  •  fizyka atomów antyprotonowych (Antiprotonic Atoms Physics): G. Kornakov z Politechniki Warszawskiej (PL)

11 października 2022

III Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym omówiono bieżącą działalność oraz plan realizacji projektu MEiN w roku 2023.

17-18 sierpnia 2022

Collaboration meeting eksperymentu AEḡIS w CERN. Podczas spotkania swój raport wygłosił G. Kornakov.

5 sierpnia 2022

Publikacja naukowa o prototypie detektora dedykowanego dla antymaterialnych atomów opracowanego przez zespół AEḡIS.
L. Glöggler et al.: Meas. Sci. Technol. 33, 115105 (2022)

29 czerwca 2022

W ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” realizowanego na Politechnice Warszawskiej Georgy Kornakov wystąpił w krótkim filmie popularnonaukowym dotyczącym własności antymaterii. Film można obejrzeć na platformie YouTube.

25 kwietnia 2022

II Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym omówiono bieżącą działalność Konsorcjum.

2021

7 października 2021

Kick-off meeting konsorcjum AEgIS-PL. W programie prezentacja eksperymentu AD-6/AEḡIS oraz polskiego udziału, a także pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum.

Zgodnie z umową o utworzeniu Konsorcjum, Rada Konsorcjum wybrała swojego Przewodniczącego (G. Kornakov) oraz Wiceprzewodniczącego (Ł. Kłosowski).

30 września 2021

Jednostki zrzeszone w Konsorcjum wyznaczyły swoich przedstawicieli do Rady Konsorcjum oraz Pełnomocników ds. AEḡIS.

1 września 2021

Trzy polskie jednostki naukowe (IFPAN, UMK i PW) powołały Konsorcjum Naukowe AEgIS-PL, aby koordynować wspólnie prowadzone badania naukowe w CERN.

21-25 czerwca 2021

Rekonesans naukowy naukowców z UMK i IFPAN w CERN.

21 kwietnia 2021

Instytut Fizyki PAN podpisuje porozumienie (Memorandum of Understanding) z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i przystępuje do eksperymentu AEḡIS.

25 marca 2021

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisuje porozumienie (Memorandum of Understanding) z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i przystępuje do eksperymentu AEḡIS.

2020

7 października 2020

Politechnika Warszawska podpisuje porozumienie (Memorandum of Understanding) z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i jako pierwsza polska jednostka przystępuje do eksperymentu AEḡIS.

Valid XHTML 1.0 Transitional
design & code: T. Sowiński