accessibility logoLow Vision accessibility
AEgIS logo
CERN logo

Konsorcjum Naukowe
AEgIS-PL

Kalendarium

2023

15 listopada 2023

V Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym omówiono bieżącą działalność Konsorcjum oraz realizację projektu MEiN.

lipiec-sierpień 2023

Pobyt młodych naukowców z Politechniki Warszawskiej w kompleksie AD w CERN

J. Zieliński i G. Kornakov odwiedzili Centrum Sterowania CERN (CCC) i zapoznali się z systemem kontroli antyprotonowego deceleratora i synchrotronu protonowego.

Studenci Politechniki Warszawskiej podczas letniego stażu zapoznawali się z eksperymentem AEḡIS w trakcie jego działania. Pomagali udoskonalać narzędzia służące do analizy i wizualizacji uzyskiwanych danych.
Zdjęcie konferencyjne

9-11 maja 2023

Collaboration meeting eksperymentu AEḡIS w Warszawie.

Było to pierwsze od 2019 roku spotkanie wyjazdowe wszystkich naukowców związanych z eksperymentem AEḡIS w CERN. W ciągu trzech dni, wszystkie grupy odpowiedzialne za poszczególne elementy zaprezentowały aktualny stan przygotowań do zbliżającego się uruchomienia wiązki antyprotonów. Ze strony Konsorcjum, podczas spotkania swoje raporty wygłosili Ł. Kłosowski oraz T. Sowiński.
Zdjęcie konferencyjne

17 kwietnia 2023

T. Sowiński wygłosił wykład popularnonaukowy pt. Badanie antymaterii z atomową precyzją dla finalistów 72. Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

14 marca 2023

IV Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym podsumowano działalność Konsorcjum w roku 2022 i omówiono biegnącą realizację zadań w roku 2023. W szczególności omówiono przygotowania do organizacji wyjazdowego Collaboration Meeting, które odbędzie się w roku 2023 Warszawie.

2022

1 grudnia 2022

Artykuł popularnonaukowy wprowadzający w problematykę eksperymentu AEḡIS opublikowany w czwartym tomie kwartalnika Postępy Fizyki.

Ł. Kłosowski, G. Kornakov, M. Piwiński, T. Sowiński
Badanie antymaterii z atomową precyzją
Postępy Fizyki 73 (4), 27 (2022)
Zdjęcie

29 listopada - 1 grudnia 2022

Collaboration meeting eksperymentu AEḡIS w CERN. Podczas spotkania swoje raporty wygłosili Ł. Kłosowski, R. Ciuryło oraz T. Sowiński.

11 października 2022

III Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym omówiono bieżącą działalność oraz plan realizacji projektu MEiN w roku 2023.

17-18 sierpnia 2022

Collaboration meeting eksperymentu AEḡIS w CERN. Podczas spotkania swój raport wygłosił G. Kornakov.

5 sierpnia 2022

Publikacja naukowa o prototypie detektora dedykowanego dla antymaterialnych atomów opracowanego przez zespół AEḡIS.
L. Glöggler et al.: Meas. Sci. Technol. 33, 115105 (2022)
Zdjęcie detektora

29 czerwca 2022

W ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” realizowanego na Politechnice Warszawskiej Georgy Kornakov wystąpił w krótkim filmie popularnonaukowym dotyczącym własności antymaterii. Film można obejrzeć na platformie YouTube.
Klatka z filmu

25 kwietnia 2022

II Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym omówiono bieżącą działalność Konsorcjum.

2021

7 października 2021

Kick-off meeting konsorcjum AEgIS-PL. W programie prezentacja eksperymentu AD-6/AEḡIS oraz polskiego udziału, a także pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum.

Zgodnie z umową o utworzeniu Konsorcjum, Rada Konsorcjum wybrała swojego Przewodniczącego (G. Kornakov) oraz Wiceprzewodniczącego (Ł. Kłosowski).

30 września 2021

Jednostki zrzeszone w Konsorcjum wyznaczyły swoich przedstawicieli do Rady Konsorcjum oraz Pełnomocników ds. AEḡIS.

1 września 2021

Trzy polskie jednostki naukowe (IFPAN, UMK i PW) powołały Konsorcjum Naukowe AEgIS-PL, aby koordynować wspólnie prowadzone badania naukowe w CERN.

21-25 czerwca 2021

Rekonesans naukowy naukowców z UMK i IFPAN w CERN.
Zdjęcia

21 kwietnia 2021

Instytut Fizyki PAN podpisuje porozumienie (Memorandum of Understanding) z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i przystępuje do eksperymentu AEḡIS.

25 marca 2021

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisuje porozumienie (Memorandum of Understanding) z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i przystępuje do eksperymentu AEḡIS.

2020

7 października 2020

Politechnika Warszawska podpisuje porozumienie (Memorandum of Understanding) z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i jako pierwsza polska jednostka przystępuje do eksperymentu AEḡIS.

Valid XHTML 1.0 Transitional
design & code: T. Sowiński