accessibility logoLow Vision accessibility
AEgIS logo
CERN logo

Konsorcjum Naukowe
AEgIS-PL

Kalendarium

2022

1 grudnia 2022

Artykuł popularnonaukowy wprowadzający w problematykę eksperymentu AEgIS opublikowany w czwartym tomie kwartalnika Postępy Fizyki.

Ł. Kłosowski, G. Kornakov, M. Piwiński, T. Sowiński
Badanie antymaterii z atomową precyzją
Postępy Fizyki 73 (4), 27 (2022)
Zdjęcie

29 listopada - 1 grudnia 2022

Collaboration meeting eksperymentu AEgIS w CERN. Podczas spotkania swoje raporty wygłosili Ł. Kłosowski, R. Ciuryło oraz T. Sowiński.

11 października 2022

III Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym omówiono bieżącą działalność oraz plan realizacji projektu MEiN w roku 2022.

17-18 sierpnia 2022

Collaboration meeting eksperymentu AEgIS w CERN. Podczas spotkania swój raport wygłosił G. Kornakov.

5 sierpnia 2022

Publikacja naukowa o prototypie detektora dedykowanego dla antymaterialnych atomów opracowanego przez zespół AEgIS.
L. Glöggler et al.: Meas. Sci. Technol. 33, 115105 (2022)
Zdjęcie detektora

25 kwietnia 2022

II Posiedzenie Rady Konsorcjum AEgIS-PL, na którym omówiono bieżącą działalność Konsorcjum.

2021

7 października 2021

Kick-off meeting konsorcjum AEgIS-PL. W programie prezentacja eksperymentu AD-6/AEgIS oraz polskiego udziału, a także pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum.

Zgodnie z umową o utworzeniu Konsorcjum, Rada Konsorcjum wybrała swojego Przewodniczącego (G. Kornakov) oraz Wiceprzewodniczącego (Ł. Kłosowski).

30 września 2021

Jednostki zrzeszone w Konsorcjum wyznaczyły swoich przedstawicieli do Rady Konsorcjum oraz Pełnomocników ds. AEgIS.

1 września 2021

Trzy polskie jednostki naukowe (IFPAN, UMK i PW) powołały Konsorcjum Naukowe AEgIS-PL, aby koordynować wspólnie prowadzone badania naukowe w CERN.

21-25 czerwca 2021

Rekonesans naukowy naukowców z UMK i IFPAN w CERN.
Zdjęcia

21 kwietnia 2021

Instytut Fizyki PAN podpisuje porozumienie (Memorandum of Understanding) z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i przystępuje do eksperymentu AEgIS.

25 marca 2021

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisuje porozumienie (Memorandum of Understanding) z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i przystępuje do eksperymentu AEgIS.

2020

7 października 2020

Politechnika Warszawska podpisuje porozumienie (Memorandum of Understanding) z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i jako pierwsza polska jednostka przystępuje do eksperymentu AEgIS.

Valid XHTML 1.0 Transitional
design & code: T. Sowiński